اعلام نمرات پایان دوره زبان انگلیسی

وضعیت نمره پایانی نمره امتحانی نمره کلاسی نام و نام خانوادگی ردیف
قبول 94.5 89 105 پرنیا قاسمی 1
مردود 73.5 67 80 سام صالحی بختیاری 2
قبول 82.5 75 90 مبینا باقرپور 3
قبول 83 76 90 ستایش صادقی 4
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آموزشگاه معماری معاصر می باشد.